<center> Strona znajduje się pod adresem <a href="http://dwfrsd.skroc.pl">http://dwfrsd.skroc.pl</a> </center>